YouTube
STREFA SŁUCHACZA

Kierunki
Menu główne

SUPER PROMO! - 2 czesne gratis - Sopot

NABÓR TRWA !
higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji, opiekun medyczny
Nauka w Sopocie i Bydgoszczy 2018/2019

Kursy medyczne

Asystentka stomatologiczna

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć nowe umiejętności z przygotowania do pracy
w gabinecie stomatologicznym.

Uczestnik kursu będzie potrafił:
- przygotować gabinet oraz stanowisko pracy lekarza dentysty
- czynnie asystować lekarzowi dentyście przy zabiegach
- przygotować pacjenta do zabiegu
- przechowywać leki, materiały, narzędzia oraz przeprowadzać konserwację aparatury stomatologicznej  i sprzętu
- przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki

 • Ilość godzin: 50 godz. teorii, 30 godz. praktyki
 • Cena regularna: 800 zł
 • Edycja w trakcie: od 11 marca do 14 maja 2017
 • Najbliższy termin: wrzesień/październik 2017
 • Miejsce: Sopot, III LO ul. Kolberga 15

Program kursu obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych, podzielonych na 5 modułów oraz 30 godzin stażu do zrealizowania w gabinecie stomatologicznym.

MODUŁ 1
Anatomia, fizjologia oraz patologia narządu żucia - 10 godz.

MODUŁ 2
Propedeutyka stomatologiczna - 10 godz.

MODUŁ 3
Wytyczne zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym w praktyce stomatologicznej - 10 godz.

MODUŁ 4
Profilaktyka stomatologiczna i stomatologia zachowawcza - 10 godz.

MODUŁ 5
Leki stosowane w stomatologii oraz metodologia pracy asystentki stomatologicznej - 10 godz.

Kurs zakonczony jest egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz. 622).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej - przycisk "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" lub bezpośrednio na adres sekretariat@sopockie.edu.pl

Pliki do pobrania

    WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Skaling i piaskowanie I st

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących już w gabinetach dentystycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności  - zarówno dla asystentek jak i higienistek stomatologicznych. Rekomendujemy też udział w kursie słuchaczkom szkół policealnych o kierunku higienistka stomatologiczna.

Program kursu obejmuje ręczne usuwanie kamienia nazębnego, przy użyciu odpowiednich narzędzi, część teoretyczna poparta jest warsztatami na modelach orientacyjnych i fantomie, zabieg piaskowania wykonywany na "żywym organiźmie".

 • Ilość godzin: 6 godz. zajęć
 • Cena: 250 zł.
 • Nastepna edycja: wrzesień/październik
 • Grupy szkoleniowe: od 6 do 10 osób
 • Miejsce: Sopot, III LO ul. Kolberga 15

Program kursu obejmuje:

MODUŁ 1
Skaling narzędziami ręcznymi:
- wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
- narzędzia niezbędne do przeprowadzania zabiegu
- faza I zgrubna - zrywacze/sierpy
- faza II wykończeniowa - kirety, pilniki
- specyfika pracy/kąty nachylenia
- ćwiczenia na modelach orientacyjnych

MODUŁ 2
Piaskowanie:
- wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
- budowa piaskarki - narzędzia i materiały oraz środki ochrony dla operatora oraz pacjenta
- specyfika pracy
- zabieg krok po kroku z uwzględnieniem specyfiki pracy
- ćwiczenia na żywym organiźmie/fantomie

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz. 622).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej - przycisk "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" lub bezpośrednio na adres sekretariat@sopockie.edu.pl

    WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Skaling narzędziami ultradźwiękowymi II st

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących już w gabinetach dentystycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności - zarówno dla asystentek jak i higienistek stomatologicznych. Rekomendujemy też udział w kursie słuchaczkom szkół policealnych o kierunku higienistka stomatologiczna.

Program kursu obejmuje usuwanie kamienia nazębnego, przy użyciu technologii ultradźwięków, część teoretyczna poparta jest warsztatami na "żywym organiźmie".

 • Ilość godzin: 7 godz. zajęć
 • Cena: 300 zł.
 • Najbliższy termin: wrzesień/październik
 • Grupy szkoleniowe: od 6 do 8 osób
 • Miejsce: ArsDentana, ul. Rdestowa 4, Gdynia

Program:
- aparatura do usuwania zlogów nazębnych
- specyfikacja sprzetu
- ergonomia pracy
- punkty podparcia, kąty nachylenia narzędzia
- warsztaty praktyczne: "żywy organizm"

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz. 622).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej - przycisk "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" lub bezpośrednio na adres sekretariat@sopockie.edu.pl

    WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe zabiegi ratujące życie i obsługa defibrylatora AED, a także postępowanie w przypadku urazów, sytuacji szczególnych, które mogą zdarzyć się podczas pracy w gabinecie stomatologicznym. Kurs przeznaczony dla lekarzy stomatologów, higienistek i asystentek stomatologicznych.

 • Ilość godzin: 6-8 godz.
 • Cena regularna: 250 zł
 • Najbliższy termin: wrzesień/październik
 • Grupy szkoleniowe: od 15-25 osób
 • Miejsce: Sopot, III LO ul. Kolberga 15

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

Obowiązek prawny udzielania pierwszej pomocy,
Złota godzina
Łańcuch przeżycia
Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • bezpieczeństwo- ocena
 • przytomność – ocena
 • zabezpieczenie dróg oddechowych (rękoczyn czoło-żuchwa, rurka meyo, rurka nosowo-gardłowa)
 • oddech- ocena
 • pozycja boczna bezpieczna
 • wspomaganie oddechu (usta-usta, worek samo-rozprężalny)

Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
Postępowanie w zadławieniu
Postępowanie podczas napadu epilepsji
Postępowanie w omdleniu
Wstrząs anafilaktyczny

 • przygotowanie zestawu p/ wstrząsowego
 • algorytm postępowania we wstrząsie

Urazy głowy- postępowania
Urazy kręgosłupa -  postępowania
Złamania, zwichnięcia- postępowania
Krwotok z nosa- postępowania
Oparzenia- postępowania
Postępowanie przy zatruciach

Wykłady prowadzone na przemian z ćwiczeniami. Ćwiczenia praktyczne obejmują co najmniej 50% czasu całego kursu. 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz. 622).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej - przycisk "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" lub bezpośrednio na adres sekretariat@sopockie.edu.pl

    WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Profesjonalne wybielanie zębów

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących już w gabinetach dentystycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności  - zarówno dla asystentek jak i higienistek stomatologicznych. Rekomendujemy też udział w kursie słuchaczkom szkół policealnych o kierunku higienistka stomatologiczna.

 • Ilość godzin: 6 godz. zajęć
 • Cena: 250 zł
 • Najbliższy termin:  wrzesień/październik
 • Grupy szkoleniowe: od 6 do 8 osób
 • Miejsce: Sopot, III LO ul. Kolberga 15
 1. Budowa i funkcja przyzębia. Metoda rejestracji koloru zębów. Przebarwienia zębów – zewnątrzpochodne

 i wewnątrzpochodne. Faza wstępna przed wykonaniem zabiegu – 1 godz.

 1. Metody wybielania zębów – wady i zalety – 1 godz.

- wybielanie nakładkowe

- wybielanie gabinetowe bez akceleracji świetlnej

- wybielanie gabinetowe z wykorzystaniem lampy lub lasera

 1. Wskazania i przeciwskazania do przeprowadzenia wybielania – fluoraza, nadwrażliwość – 1 godz.
 2. Rodzaj diety oraz instruktaż pozabiegowy. Biała dieta, odpowiednia higiena, wizyty kontrolne – 1 godz.
 3. Wykonanie zabiegu z udziałem pacjenta z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki według obowiązujących zasad/procedur – metoda gabinetowa bez akceleracji świetlnej preparatem Opalescence – 2 godz.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz. 622).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej - przycisk "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" lub bezpośrednio na adres sekretariat@sopockie.edu.pl

    WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Profilaktyka próchnicy - lakowanie i lakierowanie zębów

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w gabinetach stomatologicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności. Rekomendujemy udział w szkoleniu słuchaczom kierunku higienistka stomatologiczna.

 • Ilość godzin: 5 godz. zajęć
 • Cena: 250 zł. 
 • Najbliższy termin: wrzesień/październik
 • Grupy szkoleniowe: od 6 do 10 osób
 • Miejsce: Sopot, III LO ul. Kolberga 15

Program kursu obejmuje dwie części - wstęp teoretyczny oraz warsztaty:

1. Wskazania i przeciwskazania do lakowania i lakierowania zębów, rodzaje laków i lakierów.

2. Warsztaty na modelach orientacyjnych.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz. 622).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej - przycisk "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" lub bezpośrednio na adres: sekretariat@sopockie.edu.pl

    WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Newsletter

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.